Vina Water Week
Hội thảo thúc đẩy hợp tác ngành Nước Phần Lan-Việt Nam

Hội thảo thúc đẩy hợp tác ngành Nước Phần Lan-Việt Nam

Phần Lan đã tổ chức một hội thảo trực tuyến xoay quanh việc phổ cập nước ngầm, cơ ...
Phần Lan đã tổ chức một hội thảo trực tuyến xoay quanh việc bổ cập nước ngầm, cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nước thải và quản lý nước thông minh tại Việt ...
Xem chi tiết...
VWSA và AWA thảo luận hợp tác cho năm 2023

VWSA và AWA thảo luận hợp tác cho năm 2023

Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Hội Nước Australia (AWA) đã thảo luận kế ...
Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Hội Nước Australia (AWA) đã thảo luận kế hoạch hợp tác, nâng cao năng lực trong năm 2023.
Xem chi tiết...
Ngành Nước Việt Nam bàn định hướng, chính sách phát triển bền vững

Ngành Nước Việt Nam bàn định hướng, chính sách phát triển bền vững

Hà Nội, ngày 10/11/2022 (VWSA) - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức ...
Hà Nội, ngày 10/11/2022 (VWSA) - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động ngành Nước sẽ thúc đẩy sự ...
Xem chi tiết...

Đối tác