Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam
Chi hội Cấp Thoát nước Miền Trung & Tây Nguyên
Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên là một thành viên của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam. Mục đích của Chi hội là “Tập hợp, đoàn kết, động viên khuyến khích, tăng cường mối quan hệ, giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật, nâng cao công tác quản lý giữa các hội viên” nhằm góp phần không ngừng phát triển ngành Cấp Thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và ngành Cấp Thoát nước Việt Nam nói chung. 
Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam
Chi hội Cấp Thoát nước Miền Bắc
Năm 1991, Giám đốc các công ty, nhà máy các tỉnh, thành phố phía Bắc đã thống nhất thành lập các Câu lạc bộ Giám đốc các nhà máy nước phía Bắc với các thành viên sáng lập như đồng chí: Nguyễn Văn Vấn - Giám đốc Công ty cấp nước Thái Nguyên, đồng chí Trần Minh (Quảng Ninh), đồng chí Hải (Hải Phòng), đồng chí Khanh (Cao Bằng), đồng chí Đa (Lạng Sơn), đồng chí Đăng (Thanh Hóa)... 
Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam
Chi hội Cấp Thoát nước Miền Nam
Chi hội cấp nước Miền Nam hiện có 112 hội viên tham gia sinh hoạt, trong đó có 04 hội viên cá nhân, 31 hội viên là các đơn vị cấp nước thuộc 20 tỉnh và 77 hội viên là các đơn vị tư vấn, xây lắp và thương mại dịch vụ. Với số lượng hội viên đông đảo và nhiệt tình, các hoạt động trong những năm qua đã được Chi hội triển khai sôi nổi, thu hút được sự tham dự của rất nhiều CB.CNV từ các đơn vị hội viên.
Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam
Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam
Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam (VWTC) được thành lập theo Quyết định số: 68/QĐ – HCTNVN ngày 27/6/2017 của Hội Cấp thoát nước Việt Nam. 
Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam
Viện Nghiên cứu CTN & MT - IWASSE
Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường (IWASSE) được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-HCTNVN ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Hội Cấp Thoát nước Việt nam và hoạt động theo đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 06/2013/ĐK-KH&CN ngày 28 tháng 3 năm 2013 do sở Khoa hoc Công nghệ và Môi trương Hà nội cấp.
Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam là cơ quan ngôn luận của hội Cấp thoát nước Việt Nam, tờ tạp chí của những nhà nghiên cứu và quản trị cao cấp ngành nước, tiếng nói của hơn 7 vạn người lao động, cam kết hoạt động vì sự tiến bộ và một tương lai phát triển bền vững của ngành nước Việt Nam. Hiện nay Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam có hai phiên bản: Tạp chí in và Tạp chí điện tử.