2972/Thông báo thời gian và kinh phí tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề khu vực Miền Bắc

Thông báo thời gian và kinh phí tổ chức sát hạch cấp chứng ...

29/05/2024

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông ...

2969/Thông báo thời gian và kinh phí tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề khu vực Miền Nam

Thông báo thời gian và kinh phí tổ chức sát hạch cấp chứng ...

13/05/2024

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông ...

2957/Lớp tập huấn về khảo sát: “Xác định khoảng trống và cơ hội thúc đẩy Bình đẳng Giới trong ngành nước”

Lớp tập huấn về khảo sát: “Xác định khoảng trống và cơ ...

24/04/2024

Hội Cấp thoát nước Việt Nam sẽ cùng phối hợp với chuyên gia của ADB tổ chức khóa tập huấn ...

2954/Lớp tập huấn nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu về Kỹ năng lập hồ sơ mời thầu

Lớp tập huấn nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu về Kỹ năng ...

2/05/2024

Nhằm nâng cao những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về đấu thầu chuyên sâu cho đội ngũ ...

2953/Thông báo thời gian và kinh phí sát hạch chứng chỉ hành nghề khu vực  Miền Nam

Thông báo thời gian và kinh phí sát hạch chứng chỉ hành nghề ...

9/04/2024

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông ...

2945/Thông báo thời gian tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề khu vực phía Bắc

Thông báo thời gian tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề khu ...

27/03/2024

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông ...

2928/Thông báo mức thu phí sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng miền Trung

Thông báo mức thu phí sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề ...

7/03/2024

  Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam ...

2924/Thông báo mức thu phí sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng khu vực phía Bắc

Thông báo mức thu phí sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề ...

1/03/2024

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp Thoát nước Việt Nam thông ...

2923/Thông báo mức thu phí sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng khu vực phía Nam

Thông báo mức thu phí sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề ...

1/03/2024

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp Thoát nước Việt Nam thông ...

2916/DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ CỦA CÁC CÁ NHÂN THÁNG 2 NĂM 2024

DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ CỦA CÁC CÁ NHÂN THÁNG 2 NĂM 2024

21/02/2024

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thông báo danh sách thu hồi chứng chỉ ...

2905/THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỨC THU SÁT HẠCH

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỨC THU SÁT HẠCH

15/10/2021

Căn cứ văn bản số 96/TB-BXD ngày 12/10/2021 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng ...

2904/THU CHI PHÍ VÀ LỆ PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ

THU CHI PHÍ VÀ LỆ PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ

14/12/2017

Tiếp theo văn bản số 148/2017/HCTNVN-BĐT ngày 22 tháng 9 năm 2017 . của Hội Cấp thoát nước Việt Nam về ...

2852/Thông báo thời gian và địa điểm sát hạch chứng chỉ hành nghề tại Hà Nội

Thông báo thời gian và địa điểm sát hạch chứng chỉ hành ...

17/07/2023

Ngày 01/3/2023, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam có công văn số ...

 

 « Previous 1 2 3 4 Next »

 

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1