Bảng điều khiển Nhận thêm dữ liệu
business
Tổng số hội viên 94
business
Hội viên cấp nước 61
business
Hội viên thoát nước 18
business
Hội viên cung cấp vật tư 14
Thống kê hội viên
Theo lĩnh vực
Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2

Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh

Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp thoát nước, xây lắp

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu

Công ty CP Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước, xây lắp

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Đồng Nai

Công ty CP Cấp nước Đồng Nai

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Kon Tum

Công ty CP Cấp nước Kon Tum

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước đô thị

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Vĩnh Long

Công ty CP Cấp nước Vĩnh Long

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Nước sạch, Nước đóng chai, Tư vấn, đầu tư xây dựng

Số lượng nhân viên: 281

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Nghệ An

Công ty CP Cấp nước Nghệ An

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước đô thị, nông thôn, xây lắp

Số lượng nhân viên: 616

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre

Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp thoát nước

Số lượng nhân viên: 276

Xem chi tiết
Công ty CP CTN số 1 Vĩnh Phúc

Công ty CP CTN số 1 Vĩnh Phúc

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước đô thị

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên

Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước đô thị, tư vấn, xây lắp...

Số lượng nhân viên: 600

Xem chi tiết
Công ty CP SXKD nước sạch số 3 Hà Nội

Công ty CP SXKD nước sạch số 3 Hà Nội

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước đô thị, xây lắp

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định

Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp thoát nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn

Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước, thoát nước, xây lắp, tư vấn

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước đô thị/nông thông, xây lắp

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước và XD Yên Bái

Công ty CP Cấp nước và XD Yên Bái

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước - Xây dựng

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Nước sạch Lai Châu

Công ty CP Nước sạch Lai Châu

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Nước sạch Vĩnh Phúc

Công ty CP Nước sạch Vĩnh Phúc

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước đô thị, xây lắp

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp thoát nước Long An

Công ty CP Cấp thoát nước Long An

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước đô thị

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Cà Mau

Công ty CP Cấp nước Cà Mau

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước đô thị

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Quảng Bình

Công ty CP Cấp nước Quảng Bình

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước, xây lắp, tư vấn

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Điện nước An Giang

Công ty CP Điện nước An Giang

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty TNHH MTV Cấp nước Cao Bằng

Công ty TNHH MTV Cấp nước Cao Bằng

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà

Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng

Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước XD Hải Phòng

Công ty CP Cấp nước XD Hải Phòng

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước - Xây dựng

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP KD nước sạch Hải Dương

Công ty CP KD nước sạch Hải Dương

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Điện Biên

Công ty CP Cấp nước Điện Biên

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty TNHH MTV nước ngầm Sài Gòn

Công ty TNHH MTV nước ngầm Sài Gòn

Ngày tham gia:

Lĩnh vực:

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ

Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang

Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước - Thoát nước - CTĐT

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Nam Định

Công ty CP Cấp nước Nam Định

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP CTN-MT Kiến Tường

Công ty CP CTN-MT Kiến Tường

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước - Thoát nước - Môi trường

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
TT Nước sinh hoạt-VSMT NT Thanh Hóa

TT Nước sinh hoạt-VSMT NT Thanh Hóa

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Nước sinh hoạt - Vệ sinh môi trường

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Nước Aqua One

Công ty CP Nước Aqua One

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước và DVĐT Bến Lức

Công ty CP Cấp nước và DVĐT Bến Lức

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước - Dịch vụ Đô thị

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận

Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước-MTĐT Đồng Tháp

Công ty CP Cấp nước-MTĐT Đồng Tháp

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước - Môi trường đô thị

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn-Sawaco

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn-Sawaco

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP CTN Khánh Hòa

Công ty CP CTN Khánh Hòa

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty TNHH MTV CN Tiền Giang

Công ty TNHH MTV CN Tiền Giang

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty TNHH MTV CTN Kiên Giang

Công ty TNHH MTV CTN Kiên Giang

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty THNN MTV CN và ĐTXD Đăk Lăk

Công ty THNN MTV CN và ĐTXD Đăk Lăk

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước - Đầu tư xây dựng

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Lào Cai

Công ty CP Cấp nước Lào Cai

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước và XD Bảo Lộc

Công ty CP Cấp nước và XD Bảo Lộc

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Viwaco

Công ty CP Viwaco

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
Công ty CP Cấp nước Sơn Tây

Công ty CP Cấp nước Sơn Tây

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Cấp nước

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết
TT NS và VSMT NT Bà Rịa-Vũng Tàu

TT NS và VSMT NT Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày tham gia:

Lĩnh vực: Nước sinh hoạt - Vệ sinh môi trường

Số lượng nhân viên:

Xem chi tiết