Thư mời tham dự Khóa học do Ngân hàng Thế giới phối hợp với Hội Cấp Thoát Nước Việt nam tổ chức

Cùng với các hoạt động hợp tác giữa Hội Cấp Thoát Nước Việt nam (VWSA) và Ngân hàng Thế giới (WB) trong thời gian qua; Nhằm hỗ trợ và giúp cho các đơn vị Hội viên của VWSA có kiến thức về nâng cao mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp đối với các Tổ chức tín dụng lớn để huy động nguồn lực đầu tư cho dịch vụ cấp nước và xử lý nước thải trong khi nguồn lực của Việt nam còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu; WB và VWSA sẽ phối hợp tổ chức khóa học về “Chỉ số Tín nhiệm của các doanh nghiệp ngành nước”

Xem chi tiết thư mời tại:

Xem chi tiết thông tin khóa học tại: 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1