Công ty TNHH SABIC Việt Nam


Địa chỉ: P03, Tầng 40, Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: +84 28 3914 1010
Fax: +84 28 3914 2088
Email: SABIC.vietnam@sabic.com
Website: https://www.sabic.com
TGĐ: Vũ Thị Bích Ngọc
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1