Tổ chức khóa học quản lý cao cấp chủ đề “Giải pháp công nghệ và quản lý rủi ro trong ngành nước tại Phần Lan và Thụy Điển”

Hội Cấp Thoát nước Việt Nam tiếp tục tổ chức các đoàn công tác học tập tại nước ngoài, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ngành nước tiếp cận với các giải pháp quản lý doanh nghiệp hiện đại và các giải pháp công nghệ mới về cấp nước, thoát nước và thích ứng Biến đổi khí hậu.
 
Hội Cấp thoát nước Việt Nam phối hợp với Diễn đàn nước Phần Lan tổ chức khóa học quản lý cao cấp chủ đề “Giải pháp công nghệ và quản lý rủi ro trong ngành nước tại Phần Lan và Thụy Điển” dành cho Chuyên gia ngành nước và Lãnh đạo các Doanh nghiệp cấp nước tại Việt Nam. 

Xem chi tiết tại: 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1