Công ty CP Nước sạch Bắc Ninh

Tên quốc tế:    Bac Ninh Water Supply and Sewerage Co, Ltd
Tel:   0241.3824369;3850962;3820500;3825358; 3820173        
Fax:    0241.3822708    
Địa chỉ: Số 57 Đường Ngô Gia Tự - Phường Thị Cầu – TP.Bắc Ninh
Email:    bn-wssc@hn.vnn.vn
Website: http://nuocsachbacninh.vn/  

Giới thiệu chung

Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh là môt doanh nghiệp nhà nước, ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số: 21.04.000013 ngày 29/12/2006 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp gồm: Sản xuất kinh doanh nước sạch; Xây dựng các công trình cấp thoát nước; Xây lắp hệ thống điện cao hạ thế đến 35KV; Xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp; Xây dựng các công trình hạ tầng đô thị; Xây dựng kênh mương, trạm bơm, đường giao thông nông thôn; Xây dựng đường nông thôn nội tỉnh; Kinh doanh vật tư thiết bị ngành cấp thoát nước; Kinh doanh bất động sản; Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và sở lý nước thải đô thị và khu công nghiệp; Thiết kế các công trình cấp thoát nước có lưu lượng < 15.000 m3/ngày đêm; Thiết kế kết cấu các công trình: thuỷ nông đến cấp III; đê kè đến cấp II; hồ chứa và đập đến cấp IV; Thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp III.

Tính đến 30/6/2011 Công ty có 299 CBCNV; trong đó: trình độ đại học và trên đại học: 73 người; cao đẳng: 12 người; trình độ trung cấp: 64 người và công nhân kỹ thuật: 124 người; trong đó nữ CBCNV là 107 người.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh có 94 CBCNV, trong đó Trình độ đại học 31 người; cao đẳng 9 người; trung cấp 19 người; công nhân 38 người. Tỷ lệ nữ chiếm 23.5%.

Công ty hiện có 01 công ty con và 12 phòng ban, đơn vị trực thuộc.

Trong lĩnh vực sản suất và kinh doanh nước sạch

Trong những năm qua Công ty đã tham gia thi công nhiều công trình trong và ngoài tỉnh đạt chất lượng tốt được chủ đầu tư đánh giá cao như công trình:

Công trình hạ tầng kỹ thuật: san nền, thoát nước, đường giao thông khu nhà ở Hồ Ngọc Lân II- thành phố Bắc Ninh,hệ thống cấp thoát nước + chiếu sáng khu nhà ở Vũ Ninh- kinh Bắc thành phố Bắc Ninh…

Công trình điện:Các công trình đường đèn chiếu sáng thành phố Bắc Ninh,Hệ thống cấp điện,điện chiếu sáng,cấp nước,cây xanh,TBA 400 KV- 35/0.4 KV,và đường dây cao thế 35 KV khu nhà ở Hồ ngọc Lân 2 phường kinh Bắc.

Công trình xây dựng dân dụng: Trụ sở chi cục thuế Yên Phong, trụ sở chi cục thuế Lương Tài, nhà quản lý điều hành và sản xuất Đoạn QL đường sông số 4.

Công trình giao thông: Đường Nguyễn Giản Thanh,đường Bình Than giai đoạn II – Thành phố Bắc Ninh,đường giao thông thôn Thụ Ninh- Vạn An- Yên Phong.

Công trình thủy lợi:Kênh tưới Thụ Ninh- Vạn An- Yên Phong,Kênh tưới xã Phù Lương Huyện Quế Võ,Nạo vét sông Ngũ Huyện Khê.v.v…

 
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1