Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam

Hội Cấp thoát nước Việt Nam Vietnam Water Supply and Sewerage Association (VWSA)

TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH

Hội Cấp thoát nước Việt Nam được thành lập ngày 7/6/1988, Hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý, tư vấn, nghiên cứu khoa học, đào tạo, xây dựng, khai thác vận hành, sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị liên quan đến lĩnh vực cấp thoát nước tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển lĩnh vực cấp thoát nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiện nay, Hội có gần 400 hội viên tập thể và cá nhân hoạt động trên phạm vi cả nước, đại diện cho gần 70.000 cán bộ, viên chức, người lao động, các nhà khoa học, quản lý hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.

Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) là thành viên của Hội nước Quốc tế (IWA).

Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2023 diễn ra tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tư vấn, phản biện cơ chế, chính sách

Tham gia ý kiến góp ý các văn bản Quy định pháp luật, các Chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực cấp thoát nước. Đại diện cho các đơn vị hội viên kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý, giải quyết những khó khăn, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật. Tham gia tư vấn phản biện các chương trình, dự án lớn, các vấn đề mang tính thời sự trong linh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.

2. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, công nhân vận hành. Mở các lớp tập huấn về cơ chế chính sách mới; Phối hợp với các tổ chức quốc tế, các Trường Đại học, Cao đẳng đào tạo kỹ sư, công nhân cho lĩnh vực Cấp thoát nước. Tổ chức tập huấn, đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực cấp thoát.

3. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hỗ trợ việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cấp thoát nước. Tham gia thực hiện các đề tài dự án khoa học công nghệ do Nhà nước giao. Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới. Tư vấn xây dựng, giám sát chuyển giao công nghệ. Tổ chức các chương trình tham quan, giao lưu, ghép đôi để học hỏi kinh nghiệm từ các bạn bè trong nước và quốc tế.

4. Hợp tác Quốc tế

Hội Cấp thoát nước Việt Nam là thành viên của Hội nước Quốc tế, Hội nước Châu Á. Hội có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế như WB, ADB, JICA, GIZ, WHO cũng như nhiều hội nước bạn trên thế giới như: Đức, Phần Lan, Hungari, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia,…. Thông qua hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy thương mại, tổ chức các diễn đàn, các chương trình, các hội nghị khoa học nhằm phát triển ngành Cấp thoát nước Việt Nam theo hướng bền vững.

5. Thông tin và Truyên thông

Tạp chí Cấp thoát nước, Trang website của Hội và các ấn phẩm chuyên ngành là các kênh thông tin phản ánh các hoạt động, kết nối Hội với các Hội viên và cộng đồng. Cung cấp các thông tin về chính sách của Nhà nước, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; Quảng bá nhân rộng các mô hình tiên tiến; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong quản lý, khai thác và sử dụng bảo vệ nguồn nước

 

6. Tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại

Sau 12 năm chủ trì, phối hợp với Công ty UBM Asia tổ chức Triển lãm ngành nước Việt Nam VIETWATER, từ năm 2022 Hội Cấp Thoát nước Việt Nam độc lập tổ chức TUẦN LỄ NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM - VIETNAM WATER WEEK 2023. Sự kiện được bảo trợ bởi Bộ Xây dựng, quy tụ hơn 10.000 khách tham gia đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Theo nhận định của nhiều cơ quan báo chí truyền thông uy tín trong cả nước, Vietnam Water Week là sự kiện tâm điểm của ngành Nước Việt Nam, diễn đàn mang tầm cỡ quốc tế và khu vực với nhiều hoạt động kết nối Nhà nước, doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2023 diễn ra tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hội thảo Dự thảo Luật Cấp Thoát nước trong khuôn khổ Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2023
 


Hội CTN Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Giải đồ án Tốt nghiệp xuất sắc sinh viên ngành Nước 2023

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn thăm khu triển lãm tại Vietnam Water Week 2023

Việt An Group - Đơn vị Cấp nước tiên phong về chất lượng
 

Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững. Vì mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.