News

Hướng dẫn ứng phó dịch bệnh COVID-19 dành cho các công ty ngành nước

Cung cấp nước an toàn là cần thiết đối với việc giữ gìn vệ sinh bao gồm lau chùi, rửa thực phẩm và rửa tay. Nước được yêu cầu cho vận ...

News

Giới thiệu về các công trình cấp nước tiêu biểu

Với vai trò là cầu nối, tập hợp các hội viên là các doanh nghiệp và các đối tượng khác hoạt động trong lĩnh vực cấp ...

News

Báo cáo cuối cùng: Đánh giá các dự án đầu tư về thoát nước và xử lý nước thải, đề xuất danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020

FINAL REPORT: Review of investment projects on drainage, sewerage and wastewater treatment, preparation of the list of prioritized investment projects with proposed sources of funding for the period of ...

News

Báo cáo cuối cùng: Nghiên cứu Ảnh hưởng của Biến đổi Khí hậu đến Lĩnh vực Quản lý Nước thải ở Việt Nam

FINAL REPORT: Study on Climate Change Impacts Study on Climate Change Impacts on Wastewater Sector in Vietnam on Wastewater Sector in Vietnam


 

News

Nghiên cứu Tăng cường vai trò của hồ điều hòa trong hệ thống thoát nước đô thị

Study on Enhancing the Role of Regulation Ponds in Urban Drainage and Sewerage System

News

Hướng dẫn Quản lý và thực hiện Hoạt động truyền thông

Guidelines on the Management and Implementation of Communication Activities

News

Sổ tay Vận hành bảo dưỡng các Trạm xử lý nước thải Phi tập trung

MANUAL ON OPERATION AND MAINTENANCE OF DECENTRALIZED WASTE WATER TREATMENT PLANTS

 

 « Previous 1 2 3 4 Next »

 

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1