Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối DầuCông ty Cổ phần Đầu tư xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu được thành lập trên cơ sở liên doanh, góp vốn giữa Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa, Công ty TNHH Tân Thanh và một số cổ đông.
 
Địa chỉ: Nhà máy nước Suối Dầu, Thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 02583 811 171
Fax: 02583 811 170
Người đại diện:  Hoàng Nguyên Hải
Chức vụ: Giám đốc
 
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1