Công ty CP Cấp nước Điện Biên

Tên viết tắt: DIWACO
Trụ sở chính: Tổ dân phố 1 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230 3810113 - Fax: 0230 3812333
Website: capnuocdienbien.com
Ngành nghề kinh doanh:    
          - Sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu dân sinh và các ngành kinh tế khác;
          - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;    
          - Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi vừa và nhỏ;
          - Xây lắp đường dây và trạm biến áp từ 0,4 đến 35kv;
          - Kinh doanh vật tư chuyên ngành nước.

Vốn điều lệ:  56.084.094.827 đồng (Năm mươi sáu tỷ, không trăm tám mươi tư triệu, không trăm chín mươi tư nghìn, tám trăm hai bảy đồng)

Sản phẩm, dịch vụ: Hiện nay sản phẩm, dịch vụ chính của công ty là sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu dân sinh và các ngành kinh tế khác. Ngoài ra công ty còn mở rộng ngành nghề sản xuất nước tinh khiết, thi công xây dựng các công trình và kinh doanh vật tư phụ tùng thiết bị ngành nước.

Phạm hoạt động:
 Công ty có nhiệm vụ cung cấp nước sạch mạng cấp I, cấp II và toàn bộ mạng cấp III trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ 7 và huyện, thị khác của tỉnh Điện Biên (Bao gồm: Thị xã Mường Lay, Huyện Điện Biên, Huyện Điện Biên Đông, Huyện Mường Ảng, Huyện Mường Chà, Huyện Tủa Chùa, Huyện Mường Nhé), với tính chất phục vụ là chủ yếu.

Cơ cấu tổ chức quản lý, lao động:
- Tổng số CBCN-LĐ: 192 người; nam150; nữ 42
- Trình độ cán bộ quản lý:
  + Cao cấp lý luận: 02
  + Đại học: 33
  + Cao đẳng: 7
  + Trung cấp: 15
 - Công nhân kỹ thuật:137
- Tổ chức các phòng ban phân xưởng, tổ đội của Công ty:
  + Công ty có 6 phòng:  Phòng Tổ chức – hành Chính, Kế hoạch – vật tư, Kế toán – tài vụ, Kỹ thuật, Quản lý và phát triển khách hàng, Phòng quản lý chất lượng nước.
  + 1 Phân xưởng sản xuất nước sạch
  + 8 tổ đội trực cấp nước: TP Điện Biên Phủ, TX Mường Lay, Huyện Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Ảng
  + 1 Đội Thanh tra – sửa chữa
  + 01 Đội xây lắp
+ 1 Tổ bảo vệ       


Tổ chức Đảng, đoàn thể:

- Tổ chức Đảng: Đảng uỷ Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên trực thuộc Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ; gồm 02 Chi bộ trực thuộc, 40 đảng viên.
- Công đoàn Công ty trực thuộc Liên đoàn lao động Thành phố Điện Biên Phủ; gồm 08 công đoàn bộ phận và tổ Công đoàn trực thuộc; 192 Đoàn viên Công đoàn.
- Đoàn thanh niên Công ty trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Điện Biên Phủ; gồm 40 Đoàn viên thanh niên.
- Hội cựu chiến binh trực thuộc Hội Cựu chiến binh Thành phố Điện Biên Phủ gồm 22 hội viên.
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1