Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

 Ha tinh Water supply & Construction Co., Ltd.

Địa chỉ: Khối phố 3, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.885.371; Fax: 0393.886.680; 
Email: capnuochatinh@gmail.com.vn

NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

1. Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp Nhà nước

2. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh:

- Sản xuất và kinh doanh nước sạch;

- Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh;

- Sản xuất, kinh doanh các loại vật tư, thiết bị công nghệ chuyên ngành cấp nước và xây dựng;

- Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, thoát nước và xây dựng;

- Thi công xây dựng, lắp đặt các công trình cấp, thoát nước, xử lý nước thải;

- Thi công xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân dụng.

3. Khả năng thế mạnh của đơn vị hiện nay: Lập dự án đầu tư, thiết kế, giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, thoát nước và xây dựng; Thi công xây dựng, lắp đặt các công trình cấp, thoát nước.

4.Các máy móc thiết bị chủ lực hiện có của doanh nghiệp: Đơn vị trang bị các máy móc thiết bị chủ lực: Ô tô tải, máy hàn điện di động, máy nén thử áp lực đường ống cấp nước, máy đầm bàn, máy đầm cóc, máy đầm dùi …

5. Các sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp: Sản phẩm nước sạch

6. Những lĩnh vực hoạt động có thể liên doanh, liên kết với  doanh nghiệp khác.