Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

 Ha tinh Water supply & Construction Co., Ltd.

Địa chỉ: Khối phố 3, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.885.371; Fax: 0393.886.680; 
Email: capnuochatinh@gmail.com.vn

NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

1. Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp Nhà nước

2. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh:

- Sản xuất và kinh doanh nước sạch;

- Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh;

- Sản xuất, kinh doanh các loại vật tư, thiết bị công nghệ chuyên ngành cấp nước và xây dựng;

- Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, thoát nước và xây dựng;

- Thi công xây dựng, lắp đặt các công trình cấp, thoát nước, xử lý nước thải;

- Thi công xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân dụng.

3. Khả năng thế mạnh của đơn vị hiện nay: Lập dự án đầu tư, thiết kế, giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, thoát nước và xây dựng; Thi công xây dựng, lắp đặt các công trình cấp, thoát nước.

4.Các máy móc thiết bị chủ lực hiện có của doanh nghiệp: Đơn vị trang bị các máy móc thiết bị chủ lực: Ô tô tải, máy hàn điện di động, máy nén thử áp lực đường ống cấp nước, máy đầm bàn, máy đầm cóc, máy đầm dùi …

5. Các sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp: Sản phẩm nước sạch

6. Những lĩnh vực hoạt động có thể liên doanh, liên kết với  doanh nghiệp khác.
 
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1