Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 10/04/2019

Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 29/12/2017

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 17/07/2017

Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 14/06/2017

Thông tư 02/TTLB ngày 28/4/1997 hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn Thông tư 02/TTLB ngày 28/4/1997 hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng         Download
Ngày ban hành: 28/04/1997

Thông tư 03/1999/TTLT/BXD - BVGCP hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng         Download
Ngày ban hành: 16/06/1999

Thông tư số 104/2004/TTLT-BTC-BXD hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Ngày ban hành: 8/11/2004

Quyết định số 38/2005/QĐ - BTC về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính         Download
Ngày ban hành: 30/06/2005

Nghị định số 88/2007/NĐ - CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 28/05/2007

Nghị định số:117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 11/07/2007

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »

 

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1