Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 17/02/2014

Thông tư 13/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 17/02/2014

Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 30/05/2014

Quyết định số 591/QĐ-BXD

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng         Download
Ngày ban hành: 30/05/2014

Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT: Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 11/07/2014

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 6/08/2014

Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 24/09/2014

Quyết định số 71/QĐ-HĐQGTNN về việc phê duyệt Danh sách Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: MONRE         Download
Ngày ban hành: 11/11/2011

Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về phân loại đô thị

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Quốc Hội         Download
Ngày ban hành: 25/05/2016

Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động TBXH         Download
Ngày ban hành: 16/06/2016

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »

 

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị