Tặng Giải thưởng Cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam của năm

 
Để động viên, khuyến khích sự phát triển của thế hệ cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam, trên cơ sở đề xuất của Mạng lưới Cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam tổ chức xét tặng Giải thưởng Cán bộ trẻ ngành nước Việt  Nam của năm.  

Giải thưởng thường niên được dành cho cán bộ trẻ ngành nước xuất sắc có  sáng kiến mang lại thay đổi tích cực trong ngành nước tại nơi mình công tác, là cá  nhân truyền cảm hứng và thúc đẩy phát triển tương lai bền vững ngành nước tại  Việt Nam, chi tiết cụ thể như sau: 

1. Điều kiện tham dự: 
- Cán bộ trẻ thuộc Mạng lưới Cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam, là thành viên  của đơn vị hội viên Hội Cấp Thoát nước Việt Nam; 
- Được đại diện đơn vị hội viên đề cử; 
- Độ tuổi dưới 35 tuổi hoặc dưới 10 năm kinh nghiệm tại thời điểm được đề cử. 

2. Giải thưởng:  
- 3 Giải nhất, trong đó: 
• 1 Giải nhất lĩnh vực Cấp nước đô thị; 
• 1 Giải nhất lĩnh vực Thoát nước và Xử lý nước thải; 
• 1 Giải nhất lĩnh vực Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn. - 3 Giải nhì cho mỗi lĩnh vực trên. 

3. Hướng dẫn chung dành cho phần mô tả sáng kiến/dự án trong quá trình làm hồ sơ và quá trình chuẩn bị bài trình bày cho webinar. 
 • Tiêu đề và Tóm tắt: 

 • Tiêu đề sáng kiến/dự án 

 • Tên bạn và Vai trò của bạn trong việc thực hiện sáng kiến/dự án 

 • Tên tổ chức/cơ quan 

 • Giới thiệu tóm tắt về sáng kiến: 

 • Tổng quan ngắn gọn về sáng kiến 

 • Mục đích và Mục tiêu 

 • Bối cảnh: 

 • Mô tả các vấn đề và thách thức trước khi sáng kiến/dự án được thành lập 

 • Mô tả chi tiết về sáng kiến/dự án: 

 • Những nét mới chính, đổi mới trong sáng kiến/dự án đã được thực hiện 

 • Quá trình thực hiện sáng kiến/dự án: 

 • Mô tả ngắn gọn các bước thực hiện, các bên liên quan trong quá trình thực hiện sáng kiến/dự án 

 • Kết quả và tác động tích cực do sáng kiến/dự án mang lại: 

 • Kết quả thể hiện qua dữ liệu định lượng (ví dụ: các chỉ số, KPIs) 

 • Kết quả thể hiện qua dữ liệu định tính (ví dụ: giấy chứng nhận, giải thưởng đã đạt được nếu có, hoặc đang trong quá trình xét duyệt, bài báo viết về sáng kiến,…) 

 • Thách thức và giải pháp: 

 • Các khó khăn đã gặp phải trong quá trình thực hiện 

 • Cách thức vượt qua các trở ngại đó 

 • Kế hoạch tương lai: 

 • Mô tả tính bền vững và khả năng nhân rộng sáng kiến trong hoạt động sản xuất của đơn vị/doanh nghiệp. 

 

4. Dàn Ý Mẫu Bài Viết 

Tiêu Đề và Tóm Tắt 

 • Tiêu Đề: AquaTech: Đổi Mới Hệ Thống Lọc Nước Cho Cộng Đồng Nông Thôn 

 • Trình Bày Bởi: Nguyễn Sáng Tạo, Chủ trì sáng kiến 

 • Công ty: Công ty Cấp thoát nước Việt Nam 

Giới Thiệu  

AquaTech giải quyết nhu cầu cấp bách về nước sạch ở các cộng đồng nông thôn. Sáng kiến tập trung vào việc phát triển và triển khai các hệ thống lọc nước tiết kiệm chi phí, đảm bảo nước uống an toàn cho tất cả mọi người. Mục tiêu của AquaTech phù hợp với tiêu chí giải thưởng bằng cách thể hiện sự đổi mới, tác động đo lường được, và tính bền vững trong lĩnh vực nước. 

Bối Cảnh  

Việc tiếp cận nước sạch vẫn là một thách thức lớn ở nhiều khu vực nông thôn, dẫn đến các vấn đề sức khỏe và hạn chế phát triển kinh tế. Sáng kiến này được khởi xướng từ nhu cầu cấp thiết cung cấp các giải pháp lọc nước đáng tin cậy cho các cộng đồng thiếu thốn. Dự án nhằm giải quyết ô nhiễm nước do cả nguyên nhân tự nhiên và con người gây ra. 

Mô Tả Chi Tiết Về Sáng Kiến  

Mục tiêu chính của AquaTech là cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận nước thông qua công nghệ lọc tiên tiến. Dự án bao gồm việc phát triển các đơn vị lọc nước di động, sử dụng năng lượng mặt trời có thể dễ dàng triển khai ở các khu vực xa xôi. Các đơn vị này sử dụng màng lọc tiên tiến và khử trùng bằng tia UV để loại bỏ các chất ô nhiễm hiệu quả. 

Quá Trình Triển Khai  

Dự án bắt đầu vào tháng 1 năm 2023 với giai đoạn lập kế hoạch chi tiết, tiếp theo là phát triển các đơn vị nguyên mẫu vào tháng 6 năm 2023. Một nhóm đa ngành gồm các kỹ sư, nhà khoa học, và nhân viên cộng đồng đã hợp tác để đảm bảo sự thành công của sáng kiến. Kinh phí được đảm bảo thông qua các khoản tài trợ và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ địa phương. Các đơn vị đầu tiên được triển khai tại ba cộng đồng thử nghiệm vào tháng 9 năm 2023, với việc triển khai toàn diện hoàn thành vào tháng 3 năm 2024. 

Tác Động và Kết Quả  

AquaTech đã cung cấp nước sạch cho hơn 5,000 cư dân trên khắp năm cộng đồng nông thôn. Kết quả định lượng bao gồm giảm 70% các bệnh do nước gây ra và giảm 50% thời gian lấy nước. Phản hồi định tính từ các thành viên cộng đồng nêu bật tác động tích cực của sáng kiến đối với cuộc sống hàng ngày và sức khỏe tổng thể. Các câu chuyện thành công bao gồm sự cải thiện về việc đi học và các hoạt động kinh tế do sức khỏe tốt hơn và thời gian rảnh nhiều hơn. 

Thách Thức và Giải Pháp  

Dự án gặp phải các thách thức như khó khăn trong vận chuyển các đơn vị đến các khu vực xa xôi và sự kháng cự với công nghệ mới từ một số thành viên cộng đồng. Những thách thức này được giải quyết bằng cách phát triển các chiến lược vận chuyển mạnh mẽ hơn và tiến hành các buổi giáo dục và gắn kết cộng đồng rộng rãi để xây dựng niềm tin và sự chấp nhận. 

Kế Hoạch Tương Lai  

Nhìn về phía trước, AquaTech dự định đảm bảo tính bền vững của các đơn vị lọc nước thông qua các chương trình bảo trì định kỳ và đào Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Bà Bùi Thu Hà - Cán bộ Ban Hợp tác quốc  tế Hội Cấp Thoát nước Việt Nam, email: habui@vwsa.org.vn ; ĐT: 0909423969. 

Xem chi tiết tại: 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1