Thông báo lớp tập huấn Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng

Nhằm trang bị và cập nhật các quy định và hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT; để góp phần nâng cao những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và chuẩn hóa cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng cho cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp cấp thoát nước trong cả nước và các doanh nghiệp khác có nhu cầu

Xem chi tiết tại

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1