Thông tư 03/1999/TTLT/BXD - BVGCP hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng         Download
Ngày ban hành: 16/06/1999

Thông tư số 104/2004/TTLT-BTC-BXD hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Ngày ban hành: 8/11/2004

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ TN&MT         Download
Ngày ban hành: 15/05/2012
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị