Thông tư số 104/2004/TTLT-BTC-BXD hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Ngày ban hành: 8/11/2004
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị