Hội thảo ngành nước Vietwater 2018 tại Hà Nội: Quản lý nước thông minh hướng tới phát triển bền vững

Ngày 8/8 tại Hà Nội, công ty UBM Asia dưới sự chủ trì của Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (VWSA) và sự hỗ trợ của Bộ Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo“Quản lý nước thông minh hướng tới phát triển bền vững”.

Video khác