Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch

Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch

Nguyên Vụ trưởng - Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính Phủ

Ông Nguyễn Văn Bút - PCT

Ông Nguyễn Văn Bút - PCT

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Phú Thọ

Ông Nguyễn Văn Thiền - PCT

Ông Nguyễn Văn Thiền - PCT

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương

Ông Trần Anh Tuấn - PCT

Ông Trần Anh Tuấn - PCT

Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Bà Hạ Thanh Hằng - PCT

Bà Hạ Thanh Hằng - PCT

Trưởng Ban Hợp tác quốc tế - Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Ông Nguyễn Việt Anh - PCT

Ông Nguyễn Việt Anh - PCT

Trưởng Ban KHCN - Hội CTN VN, Viện trưởng Viện KH&KT MT - Đại học XD

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - PCT

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - PCT

Tổng Giám đốc Công ty CP HAWACO

Ông Đinh Chí Đức - PCT

Ông Đinh Chí Đức - PCT

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Đặng Quốc Dũng - PCT

Ông Đặng Quốc Dũng - PCT

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
 

Ông Trần Quốc Hùng - PCT

Ông Trần Quốc Hùng - PCT

Tổng Giám đốc - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội
 

Ông Trương Công Nam - PCT

Ông Trương Công Nam - PCT

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế
 

Ông Dương Hồng Nhân - PCT

Ông Dương Hồng Nhân - PCT

Chủ tịch HĐTV - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV 

Ông Nguyễn Hồng Tiến - PCT

Ông Nguyễn Hồng Tiến - PCT

Nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật Hạ tầng - Bộ XD

ông Phạm Xuân Điều - Uỷ viên BTV

ông Phạm Xuân Điều - Uỷ viên BTV

Trưởng Ban đào tạo-Hội CTN VN

Ông Trần Đức Hạ - Ủy viên BTV

Ông Trần Đức Hạ - Ủy viên BTV

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường

Ông Trần Đăng Quý - Ủy viên BTV

Ông Trần Đăng Quý - Ủy viên BTV

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Nam Định
Chủ tịch Chi hội Cấp nước Miền Bắc

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 Next »