Thông báo thời gian và kinh phí tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề khu vực Miền Nam

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực cấp thoát nước cho các Công ty cấp, thoát nước ... là thành viên của Hội khu vực Miền Nam

Xem chi tiết tại 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1