Công ty Cổ phần Cấp Nước Nghệ An


Tên giao dịch quốc tế
: NGHE AN WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY 
Tên viết tắt: NAWASCO.JSC 
Trụ sở công ty: Số 32, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Số điện thoại: 02383.844.208
Fax: 02388.668.118
Website: http://www.nawasco.com.vn
Email: nawasco@gmail.com

Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An tiền thân là nhà máy nước Vinh  được thành lập từ năm 1957. Qua quá trình phát triển và trưởng thành trải qua muôn vàn khó khăn, chiến tranh tàn phá, các công trình cấp nước cũng bị hư hỏng nặng phải sửa chữa nâng cấp thường xuyên để đạt được công suất cần thiết cung cấp nước sạch cho thành phố Vinh. 

Được sự giúp đỡ của các cấp các ngành cấp Tỉnh và Thành phố Vinh. Công ty Cấp nước Nghệ An được thành lập lần 1 tại Quyết định số: 590/UB-QĐ ngày 15 tháng 3 năm 1995  của UBND tỉnh Nghệ An.

Đến ngày 20 tháng 1 năm 2006 được đổi tên thành Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Nghệ An tại Quyết định số: 315/QĐ.UB - ĐMDN của UBND tỉnh Nghệ An.

Đến ngày 05 tháng 1 năm 2017 Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Nghệ An được đổi tên thành Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An

 Nhiệm vụ ban đầu chủ yếu của Công ty là chuyên sản xuất nước sạch phục vụ nhân dân và xây lắp các công trình cấp nước sinh hoạt, công nghiệp các công trình thoát nước vv... 

Trong những năm qua Công ty không ngừng ổn định và phát triển bền vững về mọi mặt, thường xuyên xây dựng kiện toàn tổ chức nâng cao năng lực quản lý, điều hành sản xuất, đổi mới trang thiết bị, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, mở rộng địa bàn hoạt động thêm các công trình khác trong toàn quốc.

Đến nay Công ty đã lớn mạnh về sản xuất kinh doanh nước sạch, có đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề; có quy mô và phạm vi cấp nước ngày càng được nâng cấp và mở rộng đến nay tổng công suất cấp nước lên tới 110.000 m3/ng.đêm trong đó khu vực thành phố Vinh công suất cấp nước đạt 97.000 m3/ng.đêm các đo thị Miền Tây công suất 13.000m3/ng.đêm.s

Ngành, nghề kinh doanh:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Khai thác nước thô; Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác; Sản xuất, kinh doanh nước đóng chai…)
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Tư vấn thiết kế, thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình cấp thoát nước)
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Công trình công nghiệp, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp)
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
- Hoàn thiện công trình xây dựng.
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí và công nghệ nhà máy sản xuất nước.
- Hoạt động tư vấn quản lý (Lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu và quản lý dự án công trình cấp thoát nước).
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  (Đầu tư kinh doanh đĩa ốc, nhà ở chung cư, dịch vụ quản lý chung cư và cao ốc văn phòng)
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cấp thoát nước đến cấp 3)
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Xây dựng công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật)
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu chuyên ngành cấp thoát nước.
- Xây dựng nhà các loại.
- Lắp đặt hệ thống điện.
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Mua bán vật liệu xây dựng và vật tư thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước)
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Lắp đặt hệ thống phòng, chữa cháy, trụ cứu hỏa)
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước.

Vốn điều lệ:
Vốn điều lệ: 295.622.070.000 đồng
Bằng chữ: Hai trăm chín mươi lăm tỷ, sáu trăm hai mươi hai triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn./.
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Tổng số cổ phần: 29.562.207

Năng lực cấp nước:
Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An đang quản lý 13 hệ thống cấp nước trên địa bàn toàn tỉnh với Tổng công suất 110.000m3/ngđ, trong đó:

- Hệ thống cấp nước Vinh và vùng phụ cận: Công suất 97.000m3/ngđ gồm;
+ Nhà máy nước Hưng Vĩnh (công nghệ và thiết bị Châu Âu): Công suất 70.000m3/ngđ;
+  Nhà máy nước Cầu Bạch (công nghệ và thiết bị Châu Âu): Công suất giai đoạn 1 20.000m3/ngđ, giai đoạn 2 nâng cấp lên 40.000m3/ngđ;
+ Nhà máy nước Hưng Nguyên và Nam Đàn: Công suất: 7.000 m3/ngđ

- Hệ thống cấp nước các đô thị Miền Tây: Công suất 13.000m3/ngđ, gồm các nhà máy tại các huyện: Thanh Chương; Đô Lương; Anh Sơn; Tân Kỳ; Con Cuông; Quỳ Châu; Quỳ Hợp; Kỳ Sơn và Tương Dương.

Khách hàng:

Đến nay Tổng số khách hàng sử dụng nước là 110.000 khách hàng trong đó một số  khách hàng sử dụng lớn như sau:
+ Công ty Massan khu công nghiệp Nam Cấm: 700-1000 m3/ng.đêm;
+ Nhà máy bia Sài Gòn tại Thành phố Vinh:           1.000 m3/ng.đêm;
+ Công ty Cổ phần cấp nước Cửa Lò:                     1.500 m3/ng.đêm;
+ Khu công nghiệp Bắc Vinh TP Vinh:                  1.700 m3/ngđêm;
+ Khu đô thị sinh thái Vinh Tân TP Vinh:                500 m3/ngàyđêm.
+ Khu đô thị và công nghiệp VSIP Nghệ An v.v…….
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1