Công ty Cổ phần giải pháp mạng nước Châu Á


Tên viết tắt: ASIA WATER COMPANY    
Tên gọi: Công ty Cổ phần giải pháp mạng nước Châu Á
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế: ASIA WATER COMPANY
Tel: 08 3820 1560        Fax    08 3820 3506
Địa chỉ: Số 18 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh
Email    -
Website    www.westerntechvn.com    
Ngành nghề: Công ty tư vấn
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1