Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Thọ

Tên quốc tế:    Phu Tho Water Supply and Sewerage Joint Stock Company
Địa chỉ: Số 8, Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, Phú Thọ
ĐT: 0210.3846531
Fax: 0210.3848064
Websitehttp://www.capnuocphutho.vn/

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ tiền thân là Nhà máy nước Việt Trì được thành lập theo Quyết định số: 426/QĐ-UBND ngày 04/07/1970 của UBND Tỉnh Vĩnh Phú.

 —Ngày 04/07/1993 được UBND Tỉnh Vĩnh Phú Quyết định số: 890/QĐ-UBND đổi tên thành Công ty cấp nước Vĩnh Phú.

 Sau khi tái lập Tỉnh ngày 01/01/1997 đổi tên thành Công ty Cấp nước Phú Thọ.

      Tháng 12/2005 thực hiện chính sách đổi mới phát triển doanh nghiệp của Nhà nước, được UBND tỉnh Phú Thọ Quyết định số: 3605/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty cấp nước Phú Thọ thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cấp nước Phú Thọ.

—Tháng 01/2008 thực hiện chính sách cổ phần hoá của Nhà nước được UBND tỉnh Phú Thọ Quyết định số: 3315/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cấp nước Phú Thọ thành Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ.

       Lực lượng lao động của Nhà máy nước Việt Trì trực thuộc Thành phố Việt Trì lúc đầu có tổng số: 62 CBCNV. Gồm:

 - 1 Tổ văn phòng tổng hợp

 - 3 Xưởng sản xuất 

      + Xưởng sx nước TX Phú Thọ nay là XN Cấp nước   Phú Thọ

      + Xưởng sx nước 1 Việt Trì nay là XN nước sạch Việt Trì

      + Trạm vận hành 2 sát khu Văn phòng ngày nay (khi thực hiện dự án đã chuyển ra khu xử lý nằm trong khuôn viên XN nước sạch Việt Trì hiện nay).

Sau 3 lần đổi tên đến nay là: Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ.

Tổng số lao động trong toàn Công ty đến thời điểm tháng 12/2011 là: 400 người.

Với cơ cấu tổ chức của Công ty gồm:

  + HĐQT gồm 5 thành viên

  1 Chủ tịch HĐQT

  1 Tổng giám đốc điều hành

  2 Phó Tổng giám đốc

  1 Kế toán trưởng

  + Các phòng ban của Công ty: 10 phòng

  + Các XN trực thuộc: 10 Xí nghiệp

  + Xưởng sản xuất: 2 Xưởng

  + Tổ điều phối: 1 tổ
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1