Công ty CP Cấp nước Quảng Bình

Quang Binh Water Supply & Drainage Company Limited
Địa chỉ: 81 Lý Thường Kiệt, TX Đồng Hới, Quảng Bình
Tel:   052 3822 620        Fax:    052 3823 292    
Ngày thành lập:    01/10/1992    

Thông tin công ty:

 Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình tiền thân là Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình được thành lập ngày 01/10/1992. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước; Sản xuất kinh doanh sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai; khai thác, sản xuất kinh doanh nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh, quản lý các dự án đầu tư phát triển cấp nước đô thị; và hoạt động tư vấn thiết kế các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường. Thi công xây dựng các công trình cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật có quy mô đến nhóm B.

Cùng với tiến trình phát triển kinh tế xã hội và quá trình đô thị hóa, ngành cấp nước Quảng Bình đã có sự phát triển nhanh chóng về qui mô, công nghệ, trình độ quản lý. Hiện tại, Công ty là đơn vị sản xuất và cung cấp nước sạch cho những nơi trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đó là: Thành phố Đồng Hới; Thị trấn Ba Đồn (huyện Quảng Trạch); Thị trấn Qui Đạt (huyện Minh Hóa); Thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh); Thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy); Thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch). Đây là những thị trường ổn định và có tiềm năng phát triển tốt. Trong giai đoạn 2007 – 2011, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã có sự tiến triển trên các lĩnh vực: Sản lượng nước máy, phạm vi cung cấp dịch vụ, doanh thu, nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước, thu nhập cho người lao động. Tỷ lệ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước trung bình từ 12 – 14%

Trên cơ sở định hướng phát triển cấp nước đô thị và qui hoạch tổng thể phát triển đô thị đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, CBCNV Công ty đang đoàn kết xây dựng doanh nghiệp ổn định và tiến tới vững mạnh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nước sạch, đáp ứng nhu cầu dùng nước của các đô thị, thị trấn, thị tứ, các khu công nghiệp và các khu vực trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chủ động, tích cực tìm và tranh thủ các nguồn đầu tư, tập trung chú trọng đến nguồn vốn ODA để mở rộng phạm vi cấp nước và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước tại các đô thị, thúc đẩy nhanh tiến trình xã hội hóa cấp nước tại tỉnh nhà. Ngoài ra, việc đầu tư cải tiến công nghệ sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng cường công tác quản lý hạn chế tối đa tỷ lệ thất thu thất thoát cũng luôn được Ban lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm. Cùng với đó, Công ty còn chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ lao động quản lý, xây dựng cơ chế chính sách về tiền lương, tiền thưởng và các đãi ngộ chính đáng cho các lao động mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.
 
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1