Thông báo mức thu phí sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng khu vực phía Bắc

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp Thoát nước Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực cấp thoát nước cho các Công ty cấp, thoát nước ... là thành viên của Hội khu vực phía Bắc.

Xem chi tiết: 

Khóa học khác

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam