Thông báo thời gian tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề khu vực phía Bắc

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực cấp thoát nước cho các Công ty cấp, thoát nước.

Xem chi tiết tại: 

Khóa học khác

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam