Công ty CP Cấp Thoát Nước Tuyên Quang

TUYENQUANG WATER SUPPLY END SEWERAGE JOIN STOCK COMPANY 

Địa chỉ: 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 17, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
ĐT: (0207) - 3822586
Fax: (0207) - 3821712 
Email: cskhnuoctuyenquang@gmail.com
Website: http://capthoatnuoctuyenquang.vn/
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1