Công ty TNHH MTV Cấp Nước Cao Bằng

Tên quốc tế: Cao Bang Water Supply and Sewerage Co, Ltd
Địa chỉ: Đường Tân An, phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Tel: 02063 852 307            
Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty: Dư Hữu Nghĩa
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1