Sổ tay “Hướng dẫn huy động sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ nguồn nước ở Việt Nam”

Bảo vệ nguồn nước và sự tham gia của các bên trong bảo vệ nguồn nước là cách tiếp cận quan trọng giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp nước cải thiện hiệu quả hoạt động, đảm bảo cấp nước an toàn, bền vững.

Thông qua Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng - đơn vị tư vấn có uy tín trong ngành Nước và Môi trường Việt Nam, Dự án “Phát triển ngành Nước và Vệ sinh tại Việt Nam thông qua các quan hệ hợp tác mới” đã hỗ trợ cho nghiên cứu và biên soạn thành cuốn Sổ tay “Hướng dẫn huy động sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ nguồn nước ở Việt Nam”. Hy vọng cuốn Sổ tay được xuất bản sẽ là tài liệu bổ ích giúp cho các đơn vị hội viên VWSA và những ai quan tâm đến ngành nước tham khảo.VWSA cảm ơn Chính phủ Phần Lan đã tài trợ cho Dự án. Cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của FWF trong quá trình thực hiện Dự án. Cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng đã biên soạn cuốn Sổ tay hướng dẫn này.
------------------------------------------------
Dự án “Phát triển ngành Nước và Vệ sinh tại Việt Nam thông qua các quan hệ hợp tác mới” được thực hiện bởi Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Diễn đàn ngành Nước Phần Lan (FWF). Dự án do Chính phủ Phần Lan tài trợ được thực hiện từ tháng 3/2017 và kết thúc tháng 12/2020.
Mục tiêu của Dự án:
1.    Nâng cao năng lực của VWSA trong bối cảnh cổ phần hóa.
2.    Mở rộng mạng lưới quan hệ hợp tác của VWSA và các đơn vị thành viên.
3.    Hỗ trợ hướng dẫn xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp.
4.    Nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị hội viên.

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1