Trang chủ [Vị trí 02] 360x320
Những sự kiện nổi bật của Hội Cấp thoát nước Việt Nam năm 2017

Những sự kiện nổi bật của Hội Cấp thoát nước Việt Nam năm 2017

Cùng nhìn lại những hoạt động ấn tượng của Hội Cấp thoát nước Việt Nam năm 2017.
Cùng nhìn lại những hoạt động ấn tượng của Hội Cấp thoát nước Việt Nam năm 2017.
Xem chi tiết...
Thượng nguồn ô nhiễm, hạ nguồn lãnh đủ?

Thượng nguồn ô nhiễm, hạ nguồn lãnh đủ?

Một đoàn gồm các nhà khoa học, cơ quan quản lý môi trường của tỉnh Bình Thuận hôm ...
Một đoàn gồm các nhà khoa học, cơ quan quản lý môi trường của tỉnh Bình Thuận hôm 7-2 đã đến Đồng Nai để dự cuộc hội nghị về giải quyết ô nhiễm ...
Xem chi tiết...
GRIPP: Công bố các hoạt động điển hình về quản lý nước ngầm của thế giới năm 2017

GRIPP: Công bố các hoạt động điển hình về quản lý nước ngầm của thế ...

Trong xu hướng hướng mới về quản lý tổng hợp nước ngầm thay vì quản lý đơn lẻ, Tổ chức ...
Trong xu hướng hướng mới về quản lý tổng hợp nước ngầm thay vì quản lý đơn lẻ, Tổ chức toàn cầu về quản lý bền vững nước ngầm (GRIPP) và các tổ chức ...
Xem chi tiết...

Đối tác