Trang chủ [Vị trí 02] 360x320
Hướng dẫn mới về phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Hướng dẫn mới về phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Ngày 27/12/2018,Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BXD  hướng dẫn phương pháp định ...
Ngày 27/12/2018,Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BXD  hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.
Xem chi tiết...
Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật mới về giám sát chất lượng nước sinh hoạt

Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật mới về giám sát chất lượng nước sinh ...

Theo quy chuẩn mới của Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố phải có bộ phận tiến hành kiểm tra chất ...
Theo quy chuẩn mới của Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố phải có bộ phận tiến hành kiểm tra chất lượng nước của các đơn vị cấp nước sạch cho các hộ gia đình ...
Xem chi tiết...
Bản tin Dự án DEVIWAS Quý IV/2018

Bản tin Dự án DEVIWAS Quý IV/2018

Quý IV/2018 là giai đoạn Dự án DEVIWAS có những hoạt động trọng ...
Quý IV/2018 là giai đoạn Dự án DEVIWAS có những hoạt động trọng tâm của năm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Xem chi tiết...

Đối tác