Tuần lễ nước Việt - Úc
Họp trực tuyến mạng lưới đào tạo ngành Nước Việt Nam

Họp trực tuyến mạng lưới đào tạo ngành Nước Việt Nam

Sáng ngày 16/10/2021, Mạng lưới đào tạo nguồn nhân lực ...
Sáng ngày 16/10/2021, Mạng lưới đào tạo nguồn nhân lực ngành Nước Việt Nam đã tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm chia sẻ kết ...
Xem chi tiết...
Bộ Xây dựng thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2022
Ngày 29/9/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 83/TB-BXD về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ ...
Xem chi tiết...
Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư Quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư Quy định về công trình hạ tầng kỹ ...

Hội Cấp thoát nước Việt Nam gửi tới các đơn vị, Hội viên ...
Hội Cấp thoát nước Việt Nam gửi tới các đơn vị, Hội viên đóng góp ý kiến về Dự thảo Thông tư của Bộ Xây dựng - Quy ...
Xem chi tiết...
Công ty Nhựa Tiền Phong trao tặng máy lọc không khí và vật tư y tế cho Bệnh viện Bạch Mai

Công ty Nhựa Tiền Phong trao tặng máy lọc không khí và vật tư y tế cho Bệnh ...

Người dân Việt Nam đã trải qua thời kỳ chiến tranh hào hùng, ...
Người dân Việt Nam đã trải qua thời kỳ chiến tranh hào hùng, khó khăn và gian khổ nhưng có lẽ ít ai có thể tưởng ...
Xem chi tiết...

Đối tác