Hội Cấp thoát nước Việt Nam góp ý dự thảo báo cáo về PPP của Ngân hàng Thế giới

Hội Cấp thoát nước Việt Nam góp ý dự thảo báo cáo về PPP của Ngân hàng ...

Chiều ngày 22/6/2021, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp trực tuyến thảo luận dự thảo ...
Chiều ngày 22/6/2021, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp trực tuyến thảo luận dự thảo Báo cáo PPP – Sự tham gia của tư nhân trong lĩnh vực nước thải ở ...
Xem chi tiết...
Hội CTN VN: Đề nghị Hội viên phối hợp chia sẻ thông tin

Hội CTN VN: Đề nghị Hội viên phối hợp chia sẻ thông tin

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Cấp thoát nước Việt Nam nhiệm kỳ VI (2020-2025), ...
Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Cấp thoát nước Việt Nam nhiệm kỳ VI (2020-2025), Thường trực Hội Cấp thoát nước Việt Nam tiến hành kiện toàn tổ ...
Xem chi tiết...
Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2021

Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ ...

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ ...
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho ...
Xem chi tiết...
Thành lập Mạng lưới Cán bộ trẻ ngành Nước Việt Nam

Thành lập Mạng lưới Cán bộ trẻ ngành Nước Việt Nam

Ngày 01/06/2021, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Điệp chính thức ký ...
Ngày 01/06/2021, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Điệp chính thức ký quyết định thành lập Mạng lưới Cán bộ trẻ ngành nước ...
Xem chi tiết...

Đối tác