Trang chủ [Vị trí 02] 360x320
Khó khăn, thách thức và Một số quan điểm quản lý hoạt động cấp nước tại Việt Nam

Khó khăn, thách thức và Một số quan điểm quản lý hoạt động cấp nước tại ...

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa ...
Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã tổ chức quản lý, đầu tư phát triển cấp nước, ...
Xem chi tiết...
Xác định chi phí dịch vụ thoát nước và xây dựng lộ trình thực hiện tại các đô thị

Xác định chi phí dịch vụ thoát nước và xây dựng lộ trình thực hiện tại ...

Việt Nam đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày ...
Việt Nam đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tăng do tốc độ tăng dân số và đô thị hóa nhanh chóng, ...
Xem chi tiết...
Tập huấn về Lao động tiền lương tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

Tập huấn về Lao động tiền lương tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

Đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, vừa qua Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam ...
Đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, vừa qua Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam đã tổ chức Lớp tập huấn cập nhật các văn bản mới về chế độ, ...
Xem chi tiết...
Chính sách phát triển ngành nước Việt Nam: Cơ hội, thách thức, khó khăn và những kiến nghị

Chính sách phát triển ngành nước Việt Nam: Cơ hội, thách thức, khó khăn và ...

Mặc dù cơ chế chính sách đang được hoàn thiện, bộ máy quản lý khá đầy đủ ...
Mặc dù cơ chế chính sách đang được hoàn thiện, bộ máy quản lý khá đầy đủ và có những thành tựu trong hoạt động sản xuất kinh doanh tăng ...
Xem chi tiết...

Đối tác