Tuần lễ nước Việt - Úc
Hàng ngàn lượt khách thăm quan nền tảng triển lãm trực tuyến ngành nước Việt – Úc

Hàng ngàn lượt khách thăm quan nền tảng triển lãm trực tuyến ngành nước ...

Tiếp theo sự thành công của Tuần lễ Ngành nước Việt Nam – ...
Tiếp theo sự thành công của Tuần lễ Ngành nước Việt Nam – Úc 2021 diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm 2021 được tổ chức bởi ...
Xem chi tiết...
Hội thảo Vietwater 2021: Những vấn đề nóng của ngành Nước Việt Nam

Hội thảo Vietwater 2021: Những vấn đề nóng của ngành Nước Việt Nam

Ngày 10-11/11 vừa qua, Vietwater 2021 - sự kiện của ngành Nước Việt Nam ...
Ngày 10-11/11 vừa qua, Vietwater 2021 - sự kiện của ngành Nước Việt Nam đã được tổ chức trên các nền tảng trực tuyến bởi Hội Cấp ...
Xem chi tiết...
Hội nghị lần thứ 2 Ban Thường vụ và lần thứ 3 Ban Chấp hành Hội Cấp Thoát nước Việt Nam khoá 6: Bầu bổ sung 01 Phó chủ tịch Hội và thành lập Ban Truyền thông và Giáo dục cộng đồng

Hội nghị lần thứ 2 Ban Thường vụ và lần thứ 3 Ban Chấp hành Hội Cấp Thoát ...

Chiều ngày 9 tháng 11, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ ...
Chiều ngày 9 tháng 11, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức cuộc họp lần thứ 2 Ban Thường vụ và cuộc họp lần thứ 3 Ban Chấp ...
Xem chi tiết...

Đối tác