Vina Water Week
Ban Thường vụ VWSA họp chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thành lập Hội

Ban Thường vụ VWSA họp chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thành lập Hội

Ban Thường vụ Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) vừa tổ chức một cuộc họp chuẩn bị ...
Ban Thường vụ Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) vừa tổ chức một cuộc họp chuẩn bị cho nhiều sự kiện lớn sắp tới, trong đó có lễ kỷ niệm 35 năm thành lập ...
Xem chi tiết...
Cấp nước Hải Phòng hoàn thành nâng cấp nhà máy nước An Dương

Cấp nước Hải Phòng hoàn thành nâng cấp nhà máy nước An Dương

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng thông báo vừa hoàn thành dự án ...
Công ty CP Cấp nước Hải Phòng thông báo vừa hoàn thành dự án nâng cấp nhà máy nước An Dương, nhà máy nước lớn nhất của thành ...
Xem chi tiết...
Tham vấn đánh giá thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn

Tham vấn đánh giá thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn

Hội Cấp thoát nước Việt Nam thực hiện tham vấn các đơn vị Hội ...
Hội Cấp thoát nước Việt Nam thực hiện tham vấn các đơn vị Hội viên về việc thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.

Xem chi tiết...
VWSA, ADB nối lại hợp tác trong đầu tư phát triển cấp nước

VWSA, ADB nối lại hợp tác trong đầu tư phát triển cấp nước

Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) vừa làm việc với Ngân hàng Phát ...
Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) vừa làm việc với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để đưa ra những định hướng về đầu tư cho các công ty ...
Xem chi tiết...
Các công ty của Cần Thơ, Australia hợp tác quản lý nước

Các công ty của Cần Thơ, Australia hợp tác quản lý nước

Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ cho biết thông qua hợp tác với Urban Utilities ...
Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ cho biết thông qua hợp tác với Urban Utilities (Australia), sẽ có nhiều cải tiến trong quản lý mạng lưới cấp nước ở Cần ...
Xem chi tiết...

Đối tác