Tuần lễ nước Việt - Úc
VWSA dự hội nghị quốc tế về nước, ký hợp tác với Phần Lan

VWSA dự hội nghị quốc tế về nước, ký hợp tác với Phần Lan

Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tham gia Đại hội Nước Thế giới ở Đan Mạch trong ...
Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tham gia Đại hội Nước Thế giới ở Đan Mạch trong tháng 9/2022 và ký một văn bản hợp tác với ngành Nước Phần Lan tới ...
Xem chi tiết...
Chi hội Cấp thoát nước miền Nam ghi thành tích trong nửa đầu 2022

Chi hội Cấp thoát nước miền Nam ghi thành tích trong nửa đầu 2022

Hồi phục sau dịch bệnh, nhiều thành viên của Chi hội Cấp thoát nước miền Nam ...
Hồi phục sau dịch bệnh, nhiều thành viên của Chi hội Cấp thoát nước miền Nam đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều thành công trong nửa đầu năm ...
Xem chi tiết...
Thay đổi lãnh đạo Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam

Thay đổi lãnh đạo Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam

Ngày 19/8/2022, Thường trực Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã ra ...
Ngày 19/8/2022, Thường trực Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã ra quyết định miễn nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước ...
Xem chi tiết...
Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung - Tây Nguyên có Ban chấp hành mới Cấp thoát nước Miền Trung - Tây Nguyên

Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung - Tây Nguyên có Ban chấp hành mới Cấp thoát ...

Ngày 22/7 tại Đà Nẵng, Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung - Tây Nguyên ...
Ngày 22/7 tại Đà Nẵng, Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung - Tây Nguyên đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024 và bầu Ban chấp hành khóa mới.
Xem chi tiết...
Hợp tác tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm ngành nước Việt Nam – Úc
Tiếp nối những thành công trong quan hệ hợp tác giữa Hội Nước Úc và Hội Cấp thoát ...
Xem chi tiết...

Đối tác