Tuyển sinh 2021
Đăng ký tham dự Triển lãm Nước Thái Lan 2021

Đăng ký tham dự Triển lãm Nước Thái Lan 2021

Triển lãm Nước Thái Lan 2021 được tổ chức dưới hình thức hỗn ...
Triển lãm Nước Thái Lan 2021 được tổ chức dưới hình thức hỗn hợp trực tiếp và trực tuyến từ ngày 14 đến ngày 16 tháng ...
Xem chi tiết...
Hội Cấp thoát nước Việt Nam làm việc với Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng

Hội Cấp thoát nước Việt Nam làm việc với Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây ...

Sáng ngày 22 tháng 7, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Hội Cấp ...
Sáng ngày 22 tháng 7, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã có buổi làm việc với Cục Hạ tầng Kỹ ...
Xem chi tiết...
Thông báo tạm hoãn sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Hà Nội

Thông báo tạm hoãn sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Hà Nội

Do tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp, Trung tâm Đào tạo ...
Do tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thông báo tạm hoãn kế hoạch ...
Xem chi tiết...
Hội Cấp thoát nước Việt Nam họp tổng kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021

Hội Cấp thoát nước Việt Nam họp tổng kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu ...

Sáng ngày 12/7, tại trụ sở Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Thường ...
Sáng ngày 12/7, tại trụ sở Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Thường trực Hội đã tổ chức cuộc họp tổng kết kết quả hoạt động 6 ...
Xem chi tiết...
Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới về giá nước sinh hoạt

Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới về giá nước sinh hoạt

Ngày 18/6 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BTC quy định về ...
Ngày 18/6 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BTC quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước ...
Xem chi tiết...

Đối tác