Vietnam Water Week Tuyển sinh 2024
Tặng Giải thưởng Cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam của năm

Tặng Giải thưởng Cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam của năm

Để động viên, khuyến khích sự phát triển của thế hệ cán bộ trẻ ngành nước ...
Để động viên, khuyến khích sự phát triển của thế hệ cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam, trên cơ sở đề xuất của Mạng lưới Cán bộ trẻ ngành ...
Xem chi tiết...
Thông báo lớp tập huấn Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng

Thông báo lớp tập huấn Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng

Nhằm trang bị và cập nhật các quy định và hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định của ...
Nhằm trang bị và cập nhật các quy định và hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và Thông ...
Xem chi tiết...
Thông báo thời gian và kinh phí tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề khu vực Miền Bắc

Thông báo thời gian và kinh phí tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề khu ...

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam ...
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành ...
Xem chi tiết...
Kênh YouTube chính thức của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) đã trở lại

Kênh YouTube chính thức của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) đã trở lại

Kênh YouTube chính thức của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) được thành lập nhằm cập ...
Kênh YouTube chính thức của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) được thành lập nhằm cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động ...
Xem chi tiết...
Mạng lưới Cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam mở đơn đăng ký thành viên

Mạng lưới Cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam mở đơn đăng ký thành viên

Mạng lưới Cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam (VN YWPs) được Hội Cấp ...
Mạng lưới Cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam (VN YWPs) được Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam thành lập theo quyết định số 19/QĐ-HCTNVN ngày ...
Xem chi tiết...

Đối tác