Lớp tập huấn nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu về Kỹ năng lập hồ sơ mời thầu

Nhằm nâng cao những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về đấu thầu chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn làm công tác quản lý đấu thầu, quản lý dự án, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn “nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu về Kỹ năng lập hồ sơ mời thầu”

Xem chi tiết tại 

Khóa học khác

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam