Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh

Thông tin công ty

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh

2. Tên đơn vị (Tiếng Anh): Ha tinh Water supply & Construction Co., Ltd.

3. Địa chỉ: Khối phố 3, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

4. Điện thoại: 0393.885.371; Fax: 0393.886.680; 

Email: capnuochatinh@gmail.com.vn

5.Tổng số cán bộ công nhân viên: 355

6. Giám đốc: Nguyễn Văn Quý, điện thoại: di động: 0913.294.311, cố định: 0393.885.162

II. THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

1. Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp Nhà nước

2. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh:

- Sản xuất và kinh doanh nước sạch;

- Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh;

- Sản xuất, kinh doanh các loại vật tư, thiết bị công nghệ chuyên ngành cấp nước và xây dựng;

- Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, thoát nước và xây dựng;

- Thi công xây dựng, lắp đặt các công trình cấp, thoát nước, xử lý nước thải;

- Thi công xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân dụng.

3. Khả năng thế mạnh của đơn vị hiện nay: Lập dự án đầu tư, thiết kế, giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, thoát nước và xây dựng; Thi công xây dựng, lắp đặt các công trình cấp, thoát nước.

4.Các máy móc thiết bị chủ lực hiện có của doanh nghiệp: Đơn vị trang bị các máy móc thiết bị chủ lực: Ô tô tải, máy hàn điện di động, máy nén thử áp lực đường ống cấp nước, máy đầm bàn, máy đầm cóc, máy đầm dùi …

5. Các sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp: Sản phẩm nước sạch

6. Những lĩnh vực hoạt động có thể liên doanh, liên kết với  doanh nghiệp khác.

Tên viết tắt    HV0045    
Tên gọi    Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    Ha tinh Water supply & Construction Co., Ltd.
Tel    039 3885 371        Fax    039 3885 334; 039 3885 162    
Tỉnh lộ 17 - Xã Đại Nài, TX Hà Tĩnh
Email    capnuochatinh@gmail.com.vn
Website    -    
Ngành nghề    Cấp nước
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]