Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức


Địa chỉ: Số 8 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện: Nguyễn Tống Đăng Khoa
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Website: www.metrohm.vn
Liên hệ: Nguyễn Tống Đăng Khoa
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Điện thoại: 0908 045 378
Email: cntd@capnuocthuduc.vn