Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải


Địa chỉ: 44 Lê Lợi, Khu phố 5, Phường Kinh Dinh, TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Đại diện: Nguyễn Việt Quốc
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Website: http://www.cndongmyhai.vn/
Liên hệ: Nguyễn Việt Quốc
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0259 389 5039
Email: info@metrohm.vn
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1