Công ty Cổ phần Cấp nước Dạ Trạch

Công ty Cổ phần Cấp nước Dạ Trạch
Địa chỉ Công ty: Thôn Yên Vĩnh, Xã Dạ Trạch, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên
Điện thoại: 028 3810 0017; Fax: 028 3810 0337
Đại diện công ty: Ông Lê Trung Kiên
Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 0989 239 184
Người liên hệ: Ông Lê Trung Kiên – Giám đốc
Điện thoại: 0989 239 184
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1