Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai
Địa chỉ: Số 52 Đường CM Tháng 8,P. Quyết Thắng, TP Biên Hoà, Đồng Nai
Địa chỉ liên hệ: Số 52 Đường CM Tháng 8,P. Quyết Thắng, TP Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3847 241; Fax: 0251 3840.797
Email: hoadondientu.dvw@gmail.com
Website: www.dvxdcn.com
Đại diện công ty: Ông Phạm Ngọc Tú
Chức vụ: Giám đốc Người liên hệ: Ông Lê Duy Phong - Phó phòng Kỹ thuật
Điện thoại: 0984.363.384
 
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1