Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hoà

Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hoà
Địa chỉ Công ty: Số 15 khối Liên Thắng, Phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238 3811 163
Đại diện công ty: Phạm Văn Việt
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Người liên hệ: Phạm Văn Việt-Chủ tịch HĐQT
Điện thoại: 0982 543 369
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1