Công ty CP Hawaco miền Nam

Công ty CP Hawaco miền Nam
Địa chỉ Công ty: Số 102 Đường 1A, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0287 301 6618; Fax: 028 3810 0337
Đại diện công ty: Ông Đỗ Chí Công
Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 093 8603 883
Người liên hệ: Ông Đỗ Chí Công – Giám đốc
Điện thoại: 093 8603 883
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1