Chương trình tập huấn lãnh đạo toàn cầu SI Global Executive Programme 2024

Nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam tiếp cận với Chương trình quản lý doanh nghiệp toàn cầu; Viện Nghiên cứu cấp thoát nước và môi trường - Hội Cấp thoát nước Việt Nam, giới thiệu chương trình tập huấn lãnh đạo toàn cầu SI Global Executive Programme 2024 của Viện Thụy Điển (SI). 

Xem chi tiết tại: 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1