Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Thái Bình

Thông tin công ty

Công ty thành lập từ năm 1960, với chức năng cung cấp nước sinh hoạt cho toàn thị xã Thái Bình với công suất sản xuất nước 2000m3/ngày đêm.

Năm 1997 cải tạo mở rộng nhà máy nước có công suất lên 30.000 m3 

Năm 2008 tiếp tục mở rộng và đầu tư công nghệ cung cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố Thái Bình, có công suất lên 40.000 m3.

Hiện nay Công ty đang xây dung và quản lý vận hành 8 nhà máy nước ở các thị trấn (công suất từ 1000- 4000m3/ngày) trong tỉnh: Nhà máy nước thị trấn Tiền Hải, Vũ Thư, Thanh Nê Kiến Xương, Quỳnh Côi, An Bài, Hưng Hà, Hưng Nhân và thị trấn Tiên Hưng, nâng tổng công suất lên 60.000m3/ ngày đêm.

Công ty luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và nộp ngân sách nhà nước.

Công ty đã được tặng thưởng HCLĐ hạng 3, nhiều Bằng khen và Cờ thi đua suất sắc của các Bộ, Sở, Ban, ngành.
 
Tên viết tắt    HV0041    
Tên gọi    Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Thái Bình
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    -
Tel    036 832 050; 036.3831632        Fax    036 839 639; 036.3642015    
Xã Tiền Phong, TX Thái Bình
Email    -
Website    -    
Ngành nghề    Cấp thoát nước
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]