Công ty TNHH SABIC Việt Nam


Địa chỉ: Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 84 – 8 – 3914 1010 / 84 – 8 -039142008

E:  joseph.pham@sabic.com

Website: https://www.sabic.com

TGĐ: Bà Dương Từ Uyên Thảo 
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]