Công ty CP Cát Thinh Việt Nam

Địa chỉ: P3 Nhà A3 Khu tập thể dầu khí, tổ 25 Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Liên hệ: Thạch Đăng Hùng
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Điện thoại: 039.869.8881
Email: hungtd.catthinh@gmail.com
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1