Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Phong

Địa chỉ: Khu đấu giá, Phường Lam Hạ, Thành phố Phủ lý, tỉnh Hà Nam
Liên hệ: Nguyễn Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0367.931.803
Email: tuanphongtvxd@gmail.com
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1