Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Linh Anh Quân

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Linh Anh Quân
Địa chỉ Công ty: CT1 chung cư Bộ tư lệnh Thủ Đô, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 097 3934 659
Đại diện công ty: Đặng Xuân Thuỷ
Chức vụ: Giám đốc 
Người liên hệ: Đặng Xuân Thuỷ – Giám đốc
Điện thoại: 097 3934 659
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1