Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ban Mai

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ban Mai
Địa chỉ: 1508/17/27 Lê Văn Lương, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện: Ông Trần Đức Ban; Chức vụ: Giám đốc
Số điện thoại: 093 204 5456
Email: banmaipmud@gmail.com