Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh


Địa chỉ: Lô L1, Đường D1, KCN Bảo Minh, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Đại diện: Nguyễn Văn Kiểm
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Website: www.baominhip.com
Liên hệ: Nguyễn Văn Kiểm
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0913 723 525
Email: info@metrohm.vn
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1