Công ty CP Tư vấn Quản trị doanh nghiệp Tinh VânĐịa chỉ Công ty
: Tầng 9 Toà nhà Văn phòng 313-313 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà nội
Điện thoại: (+84 24) 35577 436 máy lẻ: 0;
Email: consulting@tinhvan.com  Website:  http://tinhvanconsulting.com 
Đại diện công ty: Ô. Nguyễn Huy Cương  Chức vụ: Chủ tịch, Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0903 438 686
Người liên hệ: Đỗ Ngọc An  - Chuyên viên truyền thông
Điện thoại: 0973 455 040
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1